Start Tomtkarta Tomtbeskrivning Gatunamn Service Mäklare

Tomtbeskrivning

Just nu pågår indragning av vatten, avlopp samt fibernät. Alla dessa anslutningsavgifter ingår i priset för tomterna.

Tomterna är inte bundna till någon enskild husfabrikant utan kan fritt efterfrågas för alla leverantörer och egenbyggare.

Till tomterna hör en större samfällighet vackert kuperat område med 2,2 ha mark och 1,2 ha sjö med tennisbana, kräftfiske, möjlighet till enskild badstrand, båtbrygga mm.

             

Tomtytorna skiftar från 904- 1761 kvm och priserna från 495 000- 1 140 000 inklusive samtliga anslutningsavgifter för vatten, avlopp, fiberanslutning  samt andel i samfälligheten.  Priset är mer beroende av läget i området än på kvadratmeteryta.

Detaljplanen föreskriver en största byggyta på 200 kvm plus 50 kvm för gästhus, ”icke störande näringsverksamhet” eller liknande. Bygghöjden medges till 4,8 meter t.ex. 1½ plan alternativt suterängvåning. Den totala boytan kan således bli betydande totalt. Några av tomterna närmast vägen anges även kunna användas för mindre näringsverksamhet utåt vägen såsom hantverk, loppis eller dylikt.