Tomterna förmedlas genom Mäklarringen
Johan Lindgren Fastighetsmäklare Norrköping 0705-125734

Länk till Mäklarringen