Byggklara tomter i Stavsjö

Start Tomtkarta Tomtbeskrivning Gatunamn Service Mäklare

 

Genom de djupa och mångomskaldade Kolmårdenskogarna passerar Sveriges trafikpulsårder, E4. Med endast 1 kilomerters avfart från E-4 mellan Nyköping och Norrköping når man den gamla historiska bruksorten Stavsjö med sin underbara natur mellan ett stort antal sjöar. Här mitt i bruksorten anlades i slutet av 1700-talen en vidsträckt Engelsk Park som senare på 1900 talet användes som hjorthägn till Stavsjö Värdshus behov av viltkött.
Man kan fortfarande hitta rester av den gamla Engelska Parken i området; flera över 200 åriga Lindar, Hasselsnår, Granar o Tallar. Man kan nästan höra Lazuli Tintomara sjunga sin visa mellan träden:

Mig finner ingen,
ingen jag finner,
Tall, gran och hassel, nicka mot vind-
Alla se på mig
jag ser på alla,
Tall, gran o hassel, en, bok och lind
niga mot vind,
buga mot vind 

Ur ”Drottningens Juvelsmycke” där Almqvist skriver om Tintomara, den mytomspunna androgynens vistelse i Stavsjö.